NHÂN VIÊN THU HỒI NỢ TRỰC TIẾP

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2017-11-30

CHUYÊN VIÊN ĐIỀU TRA AN NINH

Địa điểm: Quảng Bình , Khánh Hòa , Ninh Thuận , Gia Lai , Bình Phước , Tây Ninh , Bình Dương , Đồng Nai , Bà Rịa - Vũng Tàu , Hồ Chí Minh , Tiền Giang , Vĩnh Long , Cà Mau

Ngày hết hạn: 2017-11-30

NHÂN VIÊN CHO VAY TRỰC TIẾP (TELESALES)

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2017-11-30

CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2017-11-30

NHÂN VIÊN ĐIỂM GIỚI THIỆU DỊCH VỤ (XE MÁY)

Địa điểm: Long An

Ngày hết hạn: 2017-11-02

NHÂN VIÊN ĐIỂM GIỚI THIỆU DỊCH VỤ (XE MÁY) - ƯU TIÊN NAM

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2017-11-04

NHÂN VIÊN ĐIỂM GIỚI THIỆU DỊCH VỤ (ĐIỆN MÁY)

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2017-11-06

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH TIÊU DÙNG TÍN CHẤP -TIỀN MẶT(FS)

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2017-11-30

NHÂN VIÊN ĐIỂM GIỚI THIỆU DỊCH VỤ (XE MÁY)

Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày hết hạn: 2017-11-30

NHÂN VIÊN ĐIỂM GIỚI THIỆU DỊCH VỤ (ĐIỆN MÁY)

Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày hết hạn: 2017-11-30