Miễn phí bảo hiểm khoản vay

bao-hiem-khoan-vay


HD SAISON cung cấp miễn phí cho khách hàng bảo hiểm khoản vay mà thông thường khách hàng phải trả thêm từ 5 – 6% giá trị khoản vay khi vay với các công ty tài chính khác.

Ưu điểm của bảo hiểm khoản vay từ HD SAISON:

- Khách hàng sẽ không phải trả số tiền vay (bao gồm cả tiền lãi) trong trường hợp rủi ro* xảy ra.

- Bảo hiểm cho các khoản vay tiêu dùng lên đến 300 triệu đồng.

- Khách hàng sẽ được bảo hiểm trong suốt thời gian vay.

- Khách hàng không phải trả phí bảo hiểm.

- Cho mọi người từ đủ 18 đến 60 tuổi.
 

* Tham khảo sổ hướng dẫn “Bảo hiểm khoản vay tiêu dùng” tại điểm giới thiệu dịch vụ của HD SAISON.