NHÂN VIÊN HỖ TRỢ TÍN DỤNG
Mô tả Công việc & Yêu cầu tuyển dụng dành cho vị trí NHÂN VIÊN HỖ TRỢ TÍN DỤNG - Địa điểm làm việc: [Khu vực HCM] Hội sở văn phòng TP.HCM và [Khu vực HN] Văn phòng Hà Nội
Chi tiết
NHÂN VIÊN CHO VAY TRỰC TIẾP (TELESALES)
Mô tả Công việc & Yêu cầu tuyển dụng dành cho vị trí NHÂN VIÊN CHO VAY TRỰC TIẾP (TELESALES) - Địa điểm làm việc: [Khu vực HCM] Hội sở văn phòng TP.HCM và [Khu vực HN] Văn phòng Hà Nội
Chi tiết
TỔNG ĐÀI VIÊN THU HỒI NỢ
Mô tả Công việc & Yêu cầu tuyển dụng dành cho vị trí TỔNG ĐÀI VIÊN THU HỒI NỢ - Địa điểm làm việc: [Khu vực HCM] Hội sở văn phòng TP.HCM
Chi tiết
NHÂN VIÊN THU HỒI NỢ TRỰC TIẾP
Mô tả Công việc & Yêu cầu tuyển dụng dành cho vị trí NHÂN VIÊN THU HỒI NỢ TRỰC TIẾP - Địa điểm làm việc: Di chuyển ngoài thị trường, gặp gỡ khách hàng theo danh sách được phân công
Chi tiết
CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG
Mô tả Công việc & Yêu cầu tuyển dụng dành cho vị trí CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG - Địa điểm làm việc: [Khu vực HCM] Hội sở văn phòng TP.HCM
Chi tiết
NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÍN DỤNG (TIỀN MẶT)
Mô tả Công việc & Yêu cầu tuyển dụng dành cho vị trí NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÍN DỤNG (Kênh Tiền mặt) - Địa điểm làm việc: [Khu vực HCM] Hội sở văn phòng TP.HCM / [Khu vực HN] Văn phòng Hà Nội và di chuyển ngoài thị trường.
Chi tiết
NHÂN VIÊN ĐIỂM GIỚI THIỆU DỊCH VỤ (ĐIỆN MÁY/XE MÁY)
Mô tả Công việc & Yêu cầu tuyển dụng dành cho vị trí NHÂN VIÊN ĐIỂM GIỚI THIỆU DỊCH VỤ (Kênh Điện máy/Xe máy) - Địa điểm làm việc: Hệ thống các cửa hàng Điện thoại, Điện máy đối tác của HD SAISON trên toàn quốc như Thế giới di động, Viễn thông A, Nguyễn Kim, Điện Máy Xanh, ... hoặc các hệ thống Xe máy như Honda head, Yamaha, Piaggio, ...
Chi tiết
NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Mô tả Công việc & Yêu cầu tuyển dụng dành cho vị trí NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - Địa điểm làm việc: [Khu vực HCM] Hội sở văn phòng TP.HCM
Chi tiết