Máy lạnh
Máy lạnh TCL 1HP TAC-N09CS/XA21
Máy lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-X9VEW
Máy lạnh Gree Inverter 1 HP GWC09WA-K3DNB7I
Máy lạnh DAIKIN FTKC 25TVMV RKC25TVMV
Máy lạnh DAIKIN FTKQ 35SAVMV RKQ35SAVMV
Máy lạnh DAIKIN FTNE 25MV1V9 RNE25MV1V9
Máy lạnh DAIKIN FTKM35SVMV RKM35SVMV
Máy lạnh DAIKIN FTC25NV1V RC25NV1V
Máy lạnh LG INVERTER 1HP V10ENP
Máy lạnh SHARP INVERTER 1 HP AH-X9UEW
Máy lạnh HITACHI 1HP RAS-F10CG/RAC- F10CG
Máy lạnh REETECH 1 HP RT9-DB