Máy lạnh
Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-PU12UKH-8
Máy lạnh Midea 1 HP MSAF-10CRN8
Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13ENH
Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP AR10RYFTAURNSV
Máy lạnh Aqua Inverter 1HP AQA-KCRV9WNZ
Máy lạnh TCL 1HP TAC-N09CS/XA21
Máy lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-X9VEW
Máy lạnh Gree Inverter 1 HP GWC09WA-K3DNB7I
Máy lạnh LG INVERTER 1HP V10ENP
Máy lạnh SHARP INVERTER 1 HP AH-X9UEW
Máy lạnh HITACHI 1HP RAS-F10CG/RAC- F10CG