CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO KHỐI VĂN PHÒNG (TRAINING OFFICER - HEAD OFFICE)

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2018-09-30

TRƯỞNG NHÓM THU HỒI NỢ XẤU - TOBEWO (TRÊN 180 NGÀY)

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2018-10-31

GIÁM SÁT PHÁT TRIỂN KINH DOANH - KÊNH ĐIỆN MÁY

Địa điểm: Bình Phước , Bình Dương , Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2018-09-30

GIÁM SÁT PHÁT TRIỂN KINH DOANH - KÊNH XE MÁY

Địa điểm: Lâm Đồng , Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày hết hạn: 2018-09-30

CHUYÊN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (IT HELP DESK)

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2018-08-31

Nhân viên lưu trữ hồ sơ chứng từ

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2018-08-31

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2018-08-31

NHÂN VIÊN TELESALE TÀI CHÍNH

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2018-09-07