IT Supervisor (Business Intelligence)

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2020-10-31

IT Team Leader (Infrastructure & DBA)

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2020-10-31

Trưởng nhóm chăm sóc khách hàng

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2020-10-31

Chuyên viên hỗ trợ tín dụng (Back-office Officer)

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2020-10-15

Giám sát phát triển kinh doanh (Kênh xe máy)

Địa điểm: Bình Dương , Cần Thơ

Ngày hết hạn: 2020-10-22

NHÂN VIÊN ĐIỀU TRA AN NINH (SECURITY OFFICER)

Địa điểm:

Ngày hết hạn: 2020-10-31

NHÂN VIÊN CHO VAY TRỰC TIẾP (TELESALE)

Địa điểm: Hà Nội , Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2020-10-15

Cộng Tác Viên Xác Minh Hiện Trường (Field Check)

Địa điểm: Hà Nội , Đà Nẵng , Đồng Nai , Trà Vinh

Ngày hết hạn: 2020-10-15

Chuyên viên hành chính - phòng kinh doanh

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2020-10-31