NHÂN VIÊN CHO VAY TRỰC TIẾP (TELESALES)

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2018-03-31

NHÂN VIÊN KIỂM TRA THỊ TRƯỜNG ( MERCHANDISING OFFICER)

Địa điểm: Đà Nẵng

Ngày hết hạn: 2018-02-28

GIÁM SÁT PHÁT TRIỂN KINH DOANH _ TẠI TP.HCM

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2018-02-28

GIÁM SÁT PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Địa điểm: Bình Dương , Đồng Nai , Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2018-03-31

NHÂN VIÊN ĐIỂM GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày hết hạn: 2018-03-31

NHÂN VIÊN ĐIỂM GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

Địa điểm: Bình Dương , Đồng Nai

Ngày hết hạn: 2018-03-31

NHÂN VIÊN ĐIỂM GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

Địa điểm: Lâm Đồng

Ngày hết hạn: 2018-03-31

NHÂN VIÊN ĐIỂM GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

Địa điểm: Tây Ninh

Ngày hết hạn: 2018-03-31

NHÂN VIÊN ĐIỂM GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

Địa điểm: Đắk Lắk , Đắk Nông

Ngày hết hạn: 2018-03-31

NHÂN VIÊN ĐIỂM GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

Địa điểm: Ninh Thuận

Ngày hết hạn: 2018-03-31