LEGAL & COMPLIANCE OFFICER

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2020-08-31

Internal Audit Manager

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2020-08-31

Senior Training Officer

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2020-08-15

Training Coordination Officer

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2020-08-15

Chuyên viên phòng chống gian lận (Fraud Prevention officer)

Địa điểm: Quảng Bình , Quảng Trị , Đà Nẵng , Quảng Nam , Quảng Ngãi

Ngày hết hạn: 2020-08-10

TRƯỞNG NHÓM THU HỒI NỢ GIÁN TIẾP

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2020-08-10

Chuyên viên chăm sóc khách hàng

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2020-08-15

Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng QC - Telesales

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2020-07-31

Nhân viên IT Helpdesk

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2020-07-31

Chuyên viên Tiền Lương và Phúc Lợi

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2020-08-31