SENIOR COLLECTION OFFICER - CHUYÊN VIÊN THU HỒI NỢ XẤU

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2017-12-31

TRƯỞNG NHÓM THU HỒI NỢ GIÁN TIẾP (PHONE COLLECTION TEAMLEADER)

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2017-12-15

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG ( THỜI VỤ 6 THÁNG )

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2017-12-25

TỔNG ĐÀI VIÊN THU HỒI NỢ - NHÓM NỢ THẤP NGÀY

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2017-12-15

TỔNG ĐÀI VIÊN THU HỒI NỢ - CÓ KINH NGHIỆM

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2017-12-15

CỘNG TÁC VIÊN XÉT DUYỆT TÍN DỤNG

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2018-01-24

NHÂN VIÊN CHO VAY TRỰC TIẾP (TELESALES)

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2018-01-31

CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2018-01-11

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ TÍN DỤNG - ƯU TIÊN NAM

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2017-12-31