CHUYÊN VIÊN TỐ TỤNG PHÁP LÝ THU HỒI NỢ (Litigation Officer)

Địa điểm: Hà Nội , Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2019-11-30

Trưởng Nhóm Kiểm Soát Chất Lượng - Telesales

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2019-11-06

Chuyên viên kiểm soát chất lượng - Telesales

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2019-11-06

NHÂN VIÊN ĐIỀU TRA AN NINH (SECURITY OFFICER)

Địa điểm: Quảng Ninh , Quảng Bình , Quảng Trị , Quảng Nam , Quảng Ngãi , Bình Thuận , Kon Tum , Đắk Lắk , Đắk Nông , Lâm Đồng , Bình Phước , Tây Ninh , Đồng Nai

Ngày hết hạn: 2019-11-30

CHUYÊN VIÊN PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN (Fraud Prevention officer)

Địa điểm: Quảng Bình , Đà Nẵng , Quảng Nam , Quảng Ngãi , Bình Định , Khánh Hòa , Ninh Thuận , Bình Thuận , Gia Lai , Lâm Đồng , Bình Phước , Tây Ninh , Đồng Nai , Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày hết hạn: 2019-11-30

INTERNAL AUDITOR (Chuyên viên Kiểm toán nội bộ)

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2019-11-15

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG (CREDIT RISK ANALYST)

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2019-10-31

Key Account Officer

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2019-10-23

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÍN DỤNG - KÊNH TIỀN MẶT

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2019-10-31

Nhân viên IT Helpdesk - Quận Bình Thạnh

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2019-10-31