Chuyên viên tổng đài thu hồi nợ cấp cao

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2018-06-11

Nhân viên điều tra an ninh

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2018-06-11

Nhân viên phụ trách báo cáo hành chính

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2018-06-11

Trưởng nhóm thu hồi nợ gián tiếp

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2018-06-11

Giám sát thu hồi nợ gián tiếp

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2018-06-11

Legal Officer

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2018-06-11

Senior Legal & Compliance Officer

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2018-06-11

Legal and Compliance Supervisor

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2018-06-11

Giám sát xử lý nợ xấu

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 2018-06-11

NHÂN VIÊN KIỂM TRA THỊ TRƯỜNG

Địa điểm: Hà Nội

Ngày hết hạn: 2018-06-10