Vay với HD SAISON – Trúng vàng như ý

Thứ bảy, 19/12/2020, 15:21 GMT+7

Từ ngày 20/12/2020 đến ngày 31/01/2021, Quý Khách hàng vay trả góp mua các sản phẩm tại Hệ thống cửa hàng Nguyễn Kim trên toàn quốc sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng 5 chỉ vàng SJC từ chương trình khuyến mại "Vay với HD SAISON – Trúng vàng như ý" của HD SAISON. Chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại: Vay với HD SAISON – Trúng vàng như ý

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Hợp đồng tín dụng có kỳ hạn thanh toán từ 6 tháng trở lên giữa Công ty Tài chính TNHH HD SAISON (“HD SAISON”) và khách hàng khi khách hàng mua sản phẩm trả góp (“Sản phẩm”) tại địa bàn khuyến mại theo Mục 4 Thể lệ chương trình khuyến mại (“Thể lệ”) này (“Hợp đồng tín dụng”).

3.Thời gian khuyến mại: Từ ngày 20/12/2020 đến ngày 31/01/2021.

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tất cả các cửa hàng thuộc hệ thống cửa hàng điện máy Nguyễn Kim trên toàn quốc (“Hệ thống cửa hàng Nguyễn Kim”).

5. Hình thức khuyến mại: Quay số trúng thưởng.

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại):

 • Các đối tượng được tham gia chương trình khuyến mại: Khách hàng ký Hợp đồng tín dụng với HD SAISON để mua Sản phẩm tại Hệ thống cửa hàng Nguyễn Kim theo Mục 4 Thể lệ này (“Khách hàng”).
 • Các đối tượng không được tham gia chương trình khuyến mại: Nhân viên của HD SAISON, các khách hàng dự án, các nhà phân phối, quảng cáo và in ấn phục vụ chương trình khuyến mại này.

7. Cơ cấu giải thưởng:

Cơ cấu giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Trị giá mỗi giải thưởng

(VNĐ)

Số giải

Thành tiền

(VNĐ)

Giải đặc biệt

05 chỉ vàng miếng SJC của Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn – SJC

27.435.000

01

27.435.000

Giải khuyến khích

01 chỉ vàng miếng SJC của Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn – SJC

5.488.000

20

109.760.000

Tổng cộng:

21

137.195.000

8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:

8.1. Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể Khách hàng phải thực hiện để được tham gia chương trình khuyến mại

 • Tất cả các khách hàng ký Hợp đồng tín dụng với HD SAISON trong thời gian khuyến mại để mua Sản phẩm tại Hệ thống cửa hàng Nguyễn Kim theo Mục 4 Thể lệ này được tham gia chương trình khuyến mại quay số trúng thưởng.
 • Khách hàng ký Hợp đồng tín dụng với HD SAISON sẽ có mã dự thưởng để tham gia chương trình. Mã dự thưởng là mã số Hợp đồng tín dụng của Khách hàng ký với HD SAISON, bao gồm 11 ký tự (“Mã dự thưởng”).
 • Tùy thuộc vào kỳ hạn thanh toán của Hợp đồng tín dụng (“Kỳ hạn thanh toán”) sẽ có số lần Mã dự thưởng được xuất hiện trong danh sách quay số trúng thưởng (“Danh sách quay số”), chi tiết như sau:
 • Hợp đồng tín dụng có Kỳ hạn thanh toán là 6 tháng: Mã dự thưởng của Khách hàng sẽ được 01 (một) lần xuất hiện trong Danh sách quay số;
 • Hợp đồng tín dụng có Kỳ hạn thanh toán là 7 tháng: Mã dự thưởng của Khách hàng sẽ được xuất hiện 02 (hai) lần trong Danh sách quay số;
 • Hợp đồng tín dụng có Kỳ hạn thanh toán là 8 tháng: Mã dự thưởng của Khách hàng sẽ được xuất hiện 03 (ba) lần trong Danh sách quay số;
 • Hợp đồng tín dụng có Kỳ hạn thanh toán từ 9 tháng trở lên: Mã dự thưởng của Khách hàng sẽ được xuất hiện 04 (bốn) lần trong Danh sách quay số.

8.2. Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng

 • Nhân viên của HD SAISON làm việc tại Hệ thống cửa hàng Nguyễn Kim, nơi Khách hàng mua Sản phẩm, sẽ thông báo trực tiếp cho Khách hàng biết về cách thức tham dự chương trình khuyến mại, Mã dự thưởng của Khách hàng và số lần Mã dự thưởng xuất hiện trong Danh sách quay số ngay sau khi Khách hàng ký tên vào bản giấy Hợp đồng tín dụng và có chữ ký xác nhận của nhân viên HD SAISON.
 • Mã dự thưởng là mã số Hợp đồng tín dụng của Khách hàng ký với HD SAISON. Số lượng Mã dự thưởng được phát hành dựa trên số lượng Hợp đồng tín dụng được ký trong thời gian khuyến mại. Trường hợp một (01) Khách hàng ký nhiều Hợp đồng tín dụng có Kỳ hạn thanh toán đáp ứng các điều kiện của chương trình sẽ được số lượng Mã dự thưởng tương ứng với số lượng Hợp đồng tín dụng đáp ứng điều kiện. Số lần Mã dự thưởng xuất hiện trong Danh sách quay số sẽ theo quy định tại Mục 8.1 của Thể lệ này.

8.3. Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng

 • Hợp đồng tín dụng được Khách hàng ký gồm hai (02) bản, trong đó Khách hàng và HD SAISON mỗi bên giữ một bản gốc Hợp đồng tín dụng có chữ ký xác nhận của Khách hàng và nhân viên của HD SAISON. Bản gốc Hợp đồng tín dụng được Khách hàng giữ có chữ ký xác nhận của Khách hàng và nhân viên của HD SAISON có số hợp đồng trùng với Mã dự thưởng trúng thưởng sẽ là bằng chứng xác định trúng thưởng.
 • Khách hàng trúng thưởng hợp lệ là Khách hàng có số Hợp đồng tín dụng tại bản gốc Hợp đồng tín dụng được Khách hàng lưu trữ trùng với Mã dự thưởng được phần mềm quay số xác định trúng thưởng tại Lễ quay số.          
 • Mã dự thưởng hợp lệ là số Hợp đồng tín dụng của Khách hàng ký với HD SAISON, bao gồm 11 ký tự, không bị chỉnh sửa, tẩy xóa.
 • Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng phát hành: căn cứ vào số lượng Hợp đồng tín dụng được Khách hàng ký kết với HD SAISON như được quy định tại Mục 8.1 và Mục 8.2 của Thể lệ này.

8.4. Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng

 • Thời gian xác định trúng thưởng: 9h00 ngày 27/02/2021.
 • Địa điểm xác định trúng thưởng: 24C Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Cách thức xác định trúng thưởng:
 • HD SAISON sẽ sử dụng phần mềm để thực hiện quay số xác định Khách hàng trúng thưởng của chương trình khuyến mại. Một Khách hàng bất kỳ tham dự Lễ quay số sẽ được HD SAISON mời bấm nút quay số trên phần mềm; Phần mềm quay số dừng lại tại Mã dự thưởng nào thì Mã dự thưởng đó sẽ là Mã dự thưởng trúng thưởng. Tổng cộng sẽ có 21 lần quay số cho 21 Giải thưởng, thứ tự quay số từ giải khuyến khích đến giải đặc biệt.
 • Khách hàng trúng thưởng hợp lệ là Khách hàng có số Hợp đồng tín dụng tại bản gốc Hợp đồng tín dụng được Khách hàng lưu trữ trùng với Mã dự thưởng trúng thưởng vào mỗi lần quay số.
 • Lễ quay số sẽ được tổ chức dưới sự chứng kiến của Đại diện HD SAISON và đại diện phía Khách hàng tham dự Lễ quay số. Kết quả của buổi Lễ quay số sẽ được lập thành văn bản và có xác nhận của Đại diện HD SAISON và đại diện phía Khách hàng tham dự Lễ quay số và là kết quả cuối cùng.

8.5. Thông báo trúng thưởng

 • Sau khi quay số và xác định được Khách hàng trúng thưởng, HD SAISON thông báo trúng thưởng trực tiếp cho Khách hàng nếu Khách hàng trúng thưởng có mặt tại buổi Lễ quay số.
 • Trường hợp Khách hàng trúng thưởng không có mặt tại buổi Lễ quay số, HD SAISON sẽ thông báo trúng thưởng cho các Khách hàng trúng thưởng thông qua số điện thoại Khách hàng đã đăng ký khi ký Hợp đồng tín dụng với HD SAISON trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày xác định Khách hàng trúng thưởng.

Khách hàng trúng thưởng đến cửa hàng thuộc Hệ thống cửa hàng Nguyễn Kim, nơi Khách hàng đã mua Sản phẩm và ký Hợp đồng tín dụng với HD SAISON, xuất trình bản gốc chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và bản gốc Hợp đồng tín dụng để HD SAISON thực hiện xác minh và đảm bảo Khách hàng trúng thưởng là hợp lệ.

8.6. Thời gian, địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng

 • Địa điểm trao thưởng:
 • Trường hợp Khách hàng trúng thưởng có mặt tại buổi Lễ quay số, giải thưởng sẽ được trao ngay cho Khách hàng.
 • Trường hợp Khách hàng trúng thưởng không có mặt tại buổi Lễ quay số, HD SAISON sẽ thông báo và thực hiện các thủ tục trao thưởng cho Khách hàng tại cửa hàng nơi Khách hàng mua Sản phẩm thuộc Hệ thống cửa hàng Nguyễn Kim trong vòng bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại.
 • Cách thức và thủ tục trao thưởng:
 • Khi nhận thưởng, Khách hàng trúng thưởng xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu bản gốc, bản gốc Hợp đồng tín dụng có mã số trúng thưởng hợp lệ với Hợp đồng tín dụng Khách hàng đã ký với HD SAISON.
 • Nhân viên HD SAISON thực hiện kiểm tra, đối chiếu chứng từ và xác nhận Khách hàng đáp ứng điều kiện và Thể lệ của chương trình để nhận thưởng.
 • Khách hàng ký xác nhận vào biên bản trao giải thưởng, thực hiện thủ tục kê khai theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm thanh toán thuế thu nhập cá nhân, thuế, phí và các chi phí liên quan đến việc nhận giải thưởng (nếu có).
 • Thời hạn kết thúc trao thưởng: Thời hạn cuối cùng HD SAISON có trách nhiệm trao thưởng cho Khách hàng là bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại.
 • Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, thuế thu nhập không thường xuyên: Khách hàng trúng thưởng phải chịu các chi phí phát sinh liên quan đến việc trúng thưởng như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí phát sinh khi nhận thưởng và đóng khoản thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có).

9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mại

Khách hàng có thể liên hệ đến Bộ phận chăm sóc khách hàng của HD SAISON theo số điện thoại: 1900 558854 để được hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc về chương trình khuyến mại.

10. Trách nhiệm công bố thông tin

 • Quy định về trách nhiệm của HD SAISON trong việc thông báo công khai chi tiết nội dung của Thể lệ chương trình khuyến mại: Nội dung chương trình khuyến mại, Thể lệ chương trình khuyến mại sẽ được công bố công khai tại địa bàn thực hiện chương trình khuyến mại quy định tại Mục 4 Thể lệ này và trên trang thông tin điện tử của HD SAISON: www.hdsaison.com.vn
 • Quy định về trách nhiệm của HD SAISON trong việc công bố kết quả trúng thưởng: Thông tin Khách hàng trúng thưởng sẽ được công bố công khai tại địa bàn thực hiện chương trình khuyến mại quy định tại Mục 4 Thể lệ này, trên trang thông tin điện tử của HD SAISON và thông báo trực tiếp cho Khách hàng trúng Giải thưởng.

Các tin khác

ĐỔI "AVA", NHẬN NGAY QUÀ

ĐỔI "AVA", NHẬN NGAY QUÀ

Từ 1/2 đến 28/2/2021, Quý Khách hàng có nhu cầu vay trả góp với HD SAISON sẽ nhận được giải thưởng hấp dẫn từ chương trình ĐỔI "AVA", NHẬN NGAY QUÀ.
Sắm Tết “0” cần trả trước

Sắm Tết “0” cần trả trước

Chào đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, HD SAISON triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành tặng tất cả các khách hàng trên toàn quốc có nhu cầu mua sắm để nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân và gia đình từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021.
Vay với HD SAISON, nhận quà may mắn

Vay với HD SAISON, nhận quà may mắn

Mừng năm mới và Tết nguyên đán đang đến gần, bên cạch các chương trình ưu đãi hiện có, HD SAISON xin dành tặng thêm một món quà đặc biệt tới tất cả khách hàng trên toàn quốc khi vay tiêu dùng từ ngày 1/1/2021.
Vay ngay trúng vàng cùng HD SAISON

Vay ngay trúng vàng cùng HD SAISON

Từ ngày 20/12/2020 đến ngày 11/02/2021, Quý Khách hàng vay trả góp các sản phẩm Samsung tại các điểm giới thiệu dịch vụ của HD SAISON trên toàn quốc sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng 1 lượng vàng SJC từ chương trình khuyến mại "Vay ngay trúng vàng cùng HD SAISON"

Cùng HD SAISON mang không khí thiên nhiên về nhà

Cùng HD SAISON mang không khí thiên nhiên về nhà

Từ ngay hôm nay đến ngày 31/3/2021, khi vay trả góp mua máy lạnh Daikin qua HD SAISON, quý khách sẽ được hỗ trợ miễn hoàn toàn tiền lãi suất
Sở hữu tivi SAMSUNG không lo lãi suất

Sở hữu tivi SAMSUNG không lo lãi suất

Từ nay đến 31/3/2021, mong muốn sở hữu ngay chiếc tivi Samsung thời thượng nhất sẽ càng trở nên dễ dàng với ưu đãi hấp dẫn từ HD SAISON.
Sắm Vivo, miễn lo lãi suất

Sắm Vivo, miễn lo lãi suất

Từ nay đến 31/03/2021, sở hữu chiếc điện thoại Vivo thật đơn giản vì đã có ưu đãi tuyệt vời của HD SAISON!
Ưu đãi hấp dẫn khi mua điện thoại Realme

Ưu đãi hấp dẫn khi mua điện thoại Realme

Với ưu đãi miễn hoàn toàn lãi suất, Quý khách hàng có thể dễ dàng mua trả góp điện thoại Realme qua HD SAISON từ ngay hôm nay.
Rinh OPPO Chất - Lãi suất 0%

Rinh OPPO Chất - Lãi suất 0%

Từ nay đến 31/03/2021, bạn sẽ dễ dàng mua ngay một chiếc OPPO với ưu đãi không lãi suất của HD SAISON để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình và bạn bè.
Vay trả góp với HD SAISON được hoàn tiền lên đến 12 triệu đồng

Vay trả góp với HD SAISON được hoàn tiền lên đến 12 triệu đồng

Từ 01/02/2021 – 31/03/2021, khách hàng khi vay trả góp với HD SAISON đều được tham gia gói "HOÀN TIỀN LÊN ĐẾN 12 TRIỆU ĐỒNG", việc mua sắm thả ga các tiện nghi gia đình, hay sở hữu thiết bị công nghệ đã hấp dẫn nay lại càng hấp hơn.