Thông báo cho khách hàng về việc giải ngân trực tiếp

Thứ tư, 16/09/2020, 14:17 GMT+7

Kính gửi Quý Khách hàng,

Công ty Tài chính TNHH HD SAISON (“HD SAISON”) trân trọng thông báo về việc giải ngân trực tiếp cho Khách hàng đối với sản phẩm cho vay tiêu dùng giải ngân trực tiếp cho Khách hàng như sau:

Trân trọng cảm ơn./.

HD SAISON