Thủ tục vay

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ

  • Công dân Việt Nam
  • Tuổi từ 19 – 70

HỒ SƠ CẦN CUNG CẤP

  • Bản sao CMND và giấy phép lái xe
  • Bản sao CMND và hộ khẩu
 

Đối với một số gói vay khác, bạn cần cung cấp một trong những giấy tờ sau:

Chứng minh nơi cư trú:

Một trong 6 loại hóa đơn: điện, nước, điện thoại cố định, internet, truyền hình cáp (tối đa 3 tháng gần nhất tính từ ngày ký hợp đồng), điện thoại di động trả sau đứng tên khách hàng của tháng gần nhất.


Chứng minh thu nhập:

1. Nếu bạn là công nhân viên:

  • Hợp đồng lao động và bảng lương của 1 trong 3 tháng gần nhất.

  • Hoặc hợp đồng lao động và bảng sao kê tài khoản của ngân hàng 1 trong 3 tháng gần nhất.

  • Hoặc hợp đồng lao động + bảng xác nhận lương và chức vụ trong tháng gần nhất.

 

2. Nếu bạn tự kinh doanh:

  • Bản sao giấy phép kinh doanh mới nhất.

  • Biên lai thuế 1 trong 3 tháng gần nhất hoặc bảng sao kê tài khoản ngân hàng thể hiện giao dịch của doanh nghiệp trong 3 tháng gần nhất.

 

 MẪU HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

 

Vui lòng nhấp chuột vào đường dẫn bên dưới để xem hợp đồng của từng hình thức vay tương ứng.

 

Xe máy, ô tô:

Đề Nghị Cấp Tín Dụng Kiêm Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ Điện Tử và Hợp Đồng Tín Dụng - Cho vay phục vụ đời sống (Áp dụng từ tháng 05/2021).

Đề Nghị Cấp Tín Dụng Kiêm Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ Điện Tử và Hợp Đồng Tín Dụng - Cho vay phục vụ tiêu dùng (Áp dụng từ tháng 05/2021).

Hợp Đồng Thế Chấp Và Phụ Lục Hợp Đồng Thế Chấp (Áp dụng từ ngày 28/05/2021).

Bản Điều Khoản Và Điều Kiện Chung (Áp dụng từ ngày 15/08/2021).

Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng Dịch Vụ Điện Tử (Áp dụng từ ngày 15/11/2021).


Điện máy, dịch vụ:

Đề Nghị Cấp Tín Dụng Kiêm Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ Điện Tử và Hợp Đồng Tín Dụng - Cho vay phục vụ đời sống (Áp dụng từ tháng 05/2021).

Đề Nghị Cấp Tín Dụng Kiêm Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ Điện Tử và Hợp Đồng Tín Dụng - Cho vay phục vụ tiêu dùng (Áp dụng từ tháng 05/2021).

Bản Điều Khoản Và Điều Kiện Chung (Áp dụng từ ngày 15/08/2021).

Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng Dịch Vụ Điện Tử (Áp dụng từ ngày 15/11/2021).

 

Thỏa thuận bảo lãnh:

Mẫu Thỏa Thuận Bảo Lãnh (Áp dụng từ ngày 02/07/2020).

 

Tiền mặt:

Đề Nghị Cấp Tín Dụng Kiêm Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ Điện Tử và Hợp Đồng Tín Dụng - Cho vay phục vụ đời sống (Áp dụng từ tháng 05/2021).

Đề Nghị Cấp Tín Dụng Kiêm Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ Điện Tử và Hợp Đồng Tín Dụng - Cho vay phục vụ tiêu dùng (Áp dụng từ tháng 05/2021).

Đề Nghị Cấp Tín Dụng Kiêm Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ Điện Tử và Hợp Đồng Tín Dụng – Cho vay qua ứng dụng di động (Áp dụng từ ngày 15/11/2021)

Bản Điều Khoản Và Điều Kiện Chung (Áp dụng từ ngày 15/08/2021).

Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng Dịch Vụ Điện Tử (Áp dụng từ ngày 15/11/2021).

Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng Dịch Vụ Điện Tử, Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng Ứng Dụng HD SAISON – Cho vay qua ứng dụng di động (Áp dụng từ ngày 15/11/2021)

Thỏa thuận sử dụng dịch vụ điện tử* (Áp dụng từ ngày 01/09/2021).

Hợp Đồng Tín Dụng* (Áp dụng từ ngày 01/09/2021).

 

*Áp dụng cho dịch vụ cung cấp qua SMS và website.